FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

( v zákonné lhůtě 14 dnů od převzetí zboží )

Internetový obchod www.protebe.net

Adresát (prodávající)

Jméno a příjmení: Kubová Kristýna

IČO: 05115906

Adresa: Perštejn, Hlavní 116, 43163

E-mail: info@protebe.net

Spotřebitel (zákazník)

Jméno a příjmení:

Město:

Ulice a č.p.:

PSČ:

E-mail:

Oznamuji tímto, že odstupuji od smlouvy o nákupu tohoto zboží (uveďte název zboží):

.......................................................................................................................................

Č. objednávky ..............................................................................................................

Datum objednávky zboží: ............................................................................

Datum převzetí zboží:............................................................................................................

Č. účtu pro zaslání peněžních prostředků: ..........................................................................

V ....................................................... dne .....................................

...................................................................

( Váš podpis )