FORMULÁŘ PRO UPLATNĚNÍ REKLAMACE

Internetový obchod www.protebe.net

Adresát (prodávající)

Jméno a příjmení: Kubová Kristýna

IČO: 05115906

Adresa: Perštejn, Hlavní 116, 43163

E-mail: info@protebe.net

Spotřebitel (zákazník)

Jméno a příjmení:

Město:

Ulice a č.p.:

PSČ:

E-mail:

Uplatnění práva z vadného plnění (reklamace):

Dne ........................................... jsem ve Vašem internetovém obchodě www.protebe.net udělal/a

objednávku č. .......................................................

Mnou zakoupený produkt však vykazuje tyto vady

............................................................................................................................................................

Požaduji vyřídit reklamaci způsobem (zaslání nového produktu x zaslání peněz na účet )

.............................................................................................

Varianta zaslání peněz na účet - č. Vašeho účtu: ...................................................................

Datum objednání zboží: ............................................................................

Datum převzetí zboží:............................................................................................................

Žádám o vystavení písemného potvrzení o uplatnění reklamace s uvedením, kdy jsem jí uplatnil, co je obsahem reklamace spolu s mým nárokem na opravu/výměnu, a následně potvrzení data a způsobu vyřízení reklamace.

V ....................................................... dne .....................................

.............................................................. (Váš podpis)